::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
การเบิกอะไหล่ศูนย์ Forza2018 เนื่องจากพายุเข้า ต้นไม้โค่นใส่รถ รถล้มขณะที่จอดขาตั้งคู่ ล้มทางด้านซ้าย มีลอยถลอก สามารถนำรถเข้าเช็ค และเปลี่ยนอะไหล่ โดยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ
  คำตอบ
เรียนคุณปรียานุช เนื่องจากว่าการประเมินราคา จำเป็นต้องตรวจสอบที่ตัวรถหรือบางกรณีอาจต้องถอดชุดสีออกมาตรวจสอบในจุดที่เสียหายว่าภายในได้รับผลกระทบหรือไม่ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถประเมินราคาจากรูปภาพที่ส่งมาได้ครับ เนื่องจากอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริงครับ ขอรบกวนให้นำรถเข้าแจ้งต่อศูนย์บริการฮอนด้าและให้ช่างประเมินราคาให้ทราบครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us