::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ตารางนี้เป็นของน้องๆๆที่คัดเลือก15คนปีที่แล้วหรือป่าวครับ แล้วที่จะเปิดรับสมัครในวันที่20มิถุนายน นี้ จะ มี ตาราง ออกมา อีก ไหม ครับ(ap Honda academy 2018)
  คำตอบ
เรียนคุณเอก จากภาพที่ส่งมาด้วยนี้เป็นกลุ่มน้องๆ ที่คัดเลือกในปีที่แล้วครับ ซึ่งจะทำกิจกรรมในปีนี้ที่แจ้งในตาราง ส่วนที่จะเปิดรับสมัครเพิ่มในปีนี้จะมีการเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือน มิ.ย. ถึง ก.ย. 2018 และหลังจากนั้นจะเริ่มคัดตัวครับ ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us