::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอสอบถามเพิ่มเติมจากเมื่อวานครับ o2 เซ็นเซอร์เป็นแบบ wideband ส่งสัญญาณแบบเรียลไทม์ใช่ไหมครับ สร้างกระแสด้วยตัวมันเองใช่ไหมครับ
  คำตอบ
เรียนคุณธีรภัทร O2 เซ็นเซอร์ การส่งสัญญาณอาจจะมีความล่าช้าชั่วขณะหนึ่ง เนื่องจากต้องรอให้มีไอเสียในปริมาณที่เหมาะสมวิ่งมาสัมผัสที่ส่วนปลายของเซ็นเซอร์ก่อน หลังจากนั้นค่อยจะมีการส่งสัญญาณกลับไปที่กล่อง ECM ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us