::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ไฟล์แนบคือ เซลล์เอพีแจ้งเซลล์ที่ร้านที่ผมไปจองไปตั้งแต่ 6 เมษายน ช่วงมอเตอร์โชว์ ปัจจุบันยังไม่ได้รับรถ เซลล์แจ้งว่าต้องรับรถถึงเดือนสิงหาคม ผมเลยขอยกเลิกขอเงินจองคืน ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับ หยุดผลิตเพราะไม่มีอะไหล่ขริงหรือเปล่าครับ
  คำตอบ
เรียนคุณศรัญ ก่อนอื่นต้องขออภัยเกี่ยวกับความล่าช้าของการส่งมอบรถ All new Forza 300 ครับ จากไฟน์ที่แนบมาอาจจะไม่ใช่การแจ้งข่าวจากเซลส์ฮอนด้าโดยตรง อย่างไรก็ตามทางเราจะขออนุญาตติดต่อลูกค้า ตามเบอร์โทรที่ให้มา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us