::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ผมได้เข้าไปค้นหาอะไหล่ WAVE 125i (2005) แล้วปรากฏว่าในหัวข้อ F-5 แฮนด์บังคับเลี้ยว-ฝาครอบแฮนด์-สวิตช์ ไม่มีรูปภาพครับรบกวนทีมงานช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้หน่อยครับขอบคุณมากครับ
  คำตอบ
เรียนคุณวิทวัส ขอขอบคุณที่ช่วยแจ้งข้อมูลถึงเราเพื่อปรับปรุง website นะครับ เราได้แจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us