::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากทราบว่า ทำไม Forza 300 ถึงได้ส่งรถช้าจัง
  คำตอบ
เรียนคุณเฉลิมพล ก่อนอื่นต้องขออภัยในความล่าช้าของการส่งมอบรถนะครับ เนื่องจากรถ All new Forza 300 เป็นรถที่ลูกค้าให้ความสนใจสั่งจองเข้ามาจำนวนมากเกินความคาดหมาย อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังปรับแผนการผลิตอยู่ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us