::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
มีเรื่องสงสัยครับ click 125i ในส่วนของน้ำหล่อเย็น ปกติถ้าเติมน้ำหล่อเย็นถึงขีด MAX แล้ว การลดระดับของน้ำหล่อเย็น ต้องขับนาน หรือขับกี่กิโล ถึงน้ำหล่อเย็นจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือลดระดับลง เพราะตรวจสอบทุกวัน ระดับหล่อเย็นไม่มีการลดลงหรือเปลี่ยนแปลง ปล.ขับต่อวัน 100 กิโล+ ขับมาเดือนกว่าแล้วครับ
  คำตอบ
เรียนคุณกิต ระบบน้ำหล่อเย็นถูกออกแบบให้หมุนเวียนในระบบเพื่อรักษาอุณหูมิของเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมและจะมีหม้อน้ำสำรองทำหน้าที่ส่งน้ำเข้าระบบหลัก ในกรณีที่ปริมาณน้ำในระบบหลักมีการรั่วซึมหรือระเหยหายไป ดังนั้น กรณีที่น้ำในระบบสำรองไม่ลดระดับก็ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบทำงานสมบูรณ์ 100% ไม่มีการรั่วซึมหรือรเหยหายไปครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us