::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สวัสดีครับ จะสอบถาม Forza 300 ครับบ 1. ถ้าน้ำมัน10W30 หาหรือไม่ได้หรือที่ศูนย์หมด สามารถใช้ 10W40 แทนได้ไหมครับ 2. Gear Oil ใช้ 80W90 ได้ไหมครับ 3. กรองน้ำมันเครื่อง ใช้ยี่ห้ออื่นได้ไหมครับ ที่ไม่ใช่ของ 0
  คำตอบ
เรียนคุณมอส ขออนุญาตตอบคำถามที่ละข้อ และสอดคล้องกับเงื่อนไขการรับประกันที่ว่าด้วยการใช้อะไหล่แท้ฮอนด้าครับ 1.ตามมาตรฐานกำหนดให้ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 10W30 (ไม่ควรใช้เบอร์ 10W40 เพราะค่าความหนืดแตกต่างกันครับ) 2.ปกติน้ำมันเฟืองท้ายของฮอนด้าจะเป็นเบอร์ 10W30 เช่นเดียวกับน้ำมันเครื่องครับ (ไม่ไม่ควรใช้เบอร์ 80W90 เพราะมีความหนืดมากกว่า)3.และกรองน้ำมันเครื่องก็ควรใช้ของฮอนด้าครับ เนื่องจากถ้าเป็นกรองอื่นๆ ค่าความละเอียดของไส้กรองอาจจะมีความแตกต่างกัน มีผลต่ออัตราการไหลผ่านของน้ำมันเครื่อง (น้ำมันเครื่องอาจไหลผ่านกรองได้น้อยกว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพการหล่อลื่น) ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us