::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากทราบว่าPCX2016 บิดหมดปอกแล้วเครื่องวูปความเร็วลด เป็นเฉพาะตอนบิดหมดปอกอยากทราบสาเฟตุเกินจากอะไร
  คำตอบ
เรียนคุณวิชยา ไม่ไแน่ใจว่ารถมีการแต่งสภาพหรือไม่ครับ ถ้ารถคว้านกระบอกสูบใส่ลูกสูบ Over size แต่กล่อง ECU คำนวนการจ่ายน้ำมันตามมาตรฐานเดิม อาจจะเกิดอาการวูบหรือความเร็วตกได้ในรอบสูงครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us