::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
อยากถามว่าคาลิปเปอร์หน้าของเวฟ 125i ปลาวาฬ มันขายเป็นชุดหรือขายแยกครับ ขอบคุณครับ
  คำตอบ
เรียนคุณอ๊อฟ ตามรูปที่ส่งมาด้วยถ้าสั่งหมายเลข 13 จะได้อะไหล่เป็นชุดครับ แต่ก็สามารถสั่งเป็นรายชิ้นได้ตามหมายเลขที่อยู่ภายในกรอบครับ เช่น หมายเลข 7 , หมายเลข 12 เป็นต้น
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us