::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ลูกชายผมมีร่างกายค่อนข้างใหญ่จะเป็นปัญหาไหมครับ
  คำตอบ
เรียนคุณเอก สามารถเข้าร่วมได้ครับ ไม่เป็นปัญหาครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us