::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ถ้าตัวไฟท้ายของฮอนด้ามูฟ14แตกแบบนี้ต้องเปลี่ยนยกเซตหรือว่าแค่ตัวพลาสติกครอบไฟได้ค่ะ และขอสอบถามเรื่องราคาด้วยค่ะ
  คำตอบ
เรียนคุณลูกค้า เปลี่ยนเฉพาะตัวพลาสติกครับ ราคายังไม่รวมภาษี 658 บาท ครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us