::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
คู่มือรถให้เช็คทุก 6,000 กม แต่ทำไมในหน้าบันทึกการเข้าบริการ มีช่องทุกๆทุก 4,000 กม ไม่ตรงกันทั้งที่อยู่ในเล่มเดียวกันครับ เวลาเข้าเช็คที่ 6,000 หรือที่ 18,000 กม จะให้ศูนย์ลงประวัติช่องไหนอย่างไรครับ ทำไมไม่ทำช่องให้ตรงกันตามรุ่นรถครับ
  คำตอบ
เรียนคุณkirk โม่ทราบว่าเป็นรถรุ่นใดครับ ถ้าเป็นไปได้แนบภาพถ่ายด้านหน้าคู่มือการใช้งานรถกับสมุดรับประกันคุณภาพมา ทางเราจะตรวจสอบให้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us