::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
รูถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย Forza 2018 อยู่ตรงไหนครับ ลองหาในคู่มือแล้วไม่มีบอก เห็นมีน็อตอยู่ 2 ตัว ตรงท้ายชุดสายพาน แต่ไม่แน่ใจ แล้วน้ำมันเฟืองท้ายใช้กี่ ml. ครับ มีเบอร์ 80W90 อยู่ เอามาใช้ได้ไหม
  คำตอบ
เรียนคุณพุฒิสรรค์ ตัวโบลท์ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย All New Forza300 จะอยู่ข้างใต้ใกล้ๆกับหมายเลขเครื่องยนต์โดยความจุน้ำมันเฟืองท้ายหลังถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย 0.28 ลิตร แต่แนะนำให้นำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการออนด้าโดยช่างผู้ชำนาญการและเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานแนะนำให้ใช้น้ำมันเฟืองท้ายของฮอนด้าเท่านั้นครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us