::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
IDLING STOP เมื่อก่อนทำงานปกติ แต่ตอนนี้ เปิดสวิทช์ Idling stop ไฟติดกระพริบ 3 ครั้ง แล้วก็ดับระบบไม่ทำงาน
  คำตอบ
เรียนคุณดิเรก วิสุทธิผล กรณีนี้อาจเกิดจากแรงดันไฟแบตเตอรี่อ่อนทำให้ระบบ Idling Stop ตัดการทำงาน แต่อย่างไรก็ตามแนะนำให้นำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฮอนด้าเพื่อให้นายช่างผู้ชำนาญการได้ตรวจสอบให้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us