::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ถ้าเราทำบาร์โค้ด​รีโมทหาย​ click​ 150i เราต้องทำอย่างไรครับ
  คำตอบ
เรียนคุณบุญมา​ พรสวัสดิผล สามารถติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อร้องขอรหัสกุญแจได้ครับ โดยจะต้องแนบหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถให้กับทางเจ้าหน้าที่ไว้ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us