::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ไฟข้างส่องสว่างpcx2018บอกตำแหน่งไม่ติด เกิดจากอะไรครับ รถออกได้เดือนเดียว พึ่งสังเกตว่ามันไม่ติด
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณสหรัฐ อักษร ไฟเวลคัมไลท์ไม่ติดนั้นน่าจะมีการไปปิดระบบที่ตัวรีโมทนั้นจะต้องทำการเปิดระบบใหม่จากหนังสือคู่มือผู้ใช้หน้า 47 จะมีวิธีการเปิด/ปิดแจ้งใว้ครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us