::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
greenzone_showquestion.asp?qid=37154 จากกระทู้นี้ -ถ้าไม่ถ่ายเอกสาร แต่พิมพ์เอาไปปริ้นท์ได้มั้ย? -ถ้าไม่ถ่ายเอกสารหรือปริ้นท์ เวลาไปเช็คระยะยื่นแต่สมุดได้มั้ย หรือว่าประกันจะขาดมั้ย? (รถเคยลงทะเบียนประกันทางเว็บแล้วครับ WC17-0809039)
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณสรีถ้าไม่ถ่ายพิมพ์ก็ได้หรือขอเอกสารใบเสร้จใบสั่งซ่อมที่เข้าไปรับบริการเก็บไว้ครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us