::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ผมมีคลัทยกชุดพร้อมกระโหลก 2ชุด ชุดแรก ปกติ ชุดสอง มีอาการสั่น อื้ดๆเป็นจังหวะ ที่ความเร็ว 40-50 ต่ำหรือสูงกว่านั้นจะไม่เป็น มีจุดไหนที่น่าสงสัยว่าเป็นต้นเหตุบ้างไหมครับ click i 110
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ bb อาการนี้จะต้องตรวจสอบผ้าคลัทช์หรือฝาครอบเรือนคลัทช์ไม่กลมครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us