::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
กุญแจระบบ Smartkey ของ Honda มีความปลอดภัยอย่างไรบ้างครับ? เช่น ใช้ความถี่วิทยุระบบ, ไกลเกิน x เมตร จะทำงานไม่ได้, มีช่องความถี่กว่า 10000 สัญญาน ไม่มีโอกาสที่กุญแจคันอื่นจะใช้งานกับรถเราได้แน่นอน
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ kunlasead ระบบกุญแจ Smartkey รอบคันจะอยู่ที่ 2 เมตรถ้าเกินจากนี้จะไม่สามารถใช้งานครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us