::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
พอดีซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน เป็นซีลยางฝาครอบฝาสูบ ตามภาพ อยากทราบว่าตอนใส่ต้องทาประเก็นเหลว หรือกาวอะไรไหมครับ ถ้าทา ต้องทาตรงไหน click 110i
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณ Click i การประกอบประเก้นฝาครอบวาลืวจะต้องทาประเก็นเหลวตรงส่วนโค้งครึ่งวงกลมบางๆครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us