::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
เรื่องระยะฟรีปลอกคันเร่งต้องมีระยะกี่เซน..ฟรีมาก ฟรีน้อยผลดีผลเสียยังไงบ้าง
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณแมคระยะฟรีคันเร่งจะอยู่ที่ 5 มม.ถ้ามากเกินไปจะบิดคันเร่งมากเครื่องยนต์จะเร่ง ถ้าน้อยเกินไปก็จะทำให้คันเร่งค้างเวลาหักแฮนด์เลี้ยวขวา/ซ้ายครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us