::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
ขอให้ทางap honda ช่วยติดต่อ ศุนย์ honda แสงตะวัน อุทัยฯ เนื่องจากได้นำรถ super cub 2018 ที่ได้แจ้งกับทาง honda ไว้แล้ว เข้าไปเช็ค อากการเครื่องร้อนแล้วสะดุด และทางศุนย์ได้ทำการตรวจสอบ แล้วได้บอกว่าแค่ปลั้ก ecu หลวม แต่อาการรถที่เป้นไม่น่าใช่อาการปลั้กหลวม เพราะเสียงคลัชมันดังเหวี่ยงๆ เหมือนชุดคลัชไม่ได้ศุนย์ และทางผมได้คุยกับกลุ่มผู้ใช้รุ่นนี้ อาการน่าจะเป็นที่ชุดข้อเหวี่ยงและชุดคลัช ผมจึงอยากให้ทาง AP Honda ช่วยตรวจเช้คให้ เพื่อจะได้สบายใจครับ รถวิ่ง ไม่ถึง 600 โล
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณรุ่งโรจน์ตอนนี้ได้ประสานกับช่างที่ศูนย์บริการฮอนด้าแสงตะวันที่จังหวัดอุทัยธานีไปรับรถที่จ.ชัยนาทเพื่อมาทำการตรวจสอบปัญหาให้เรียบร้อยแล้วครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us