::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
wave110i มีอาการดับกลางอากาศ แก้ไขยังไงครับ แล้วอาการมัดไฟพังมีอาการไงบ้าง
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณวัชรินทร์ อาการดับกลางอากาศนั้นจะต้องดูหัวเทียน ระยะห่างวาล์ว รอบเครื่องยนต์ปกติหรือไม่ ส่วนมัดไฟเสียนั้นอาการก็เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ไฟไม่ชาร์จ รถวี่งไปร้อนแล้วดับสตาร์ทไม่ติดต้องรอเครื่องเย็นจึงจะสตาร์ทติดเป็นต้นครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us