::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
พอดีไปรับรถ CBR650R 2019 มา แต่มีรอยยุบตรงถังน้ำมัน ซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องขั้นตอนการรับรถเท่าไร เซนเอกสารเรียบร้อย ลงมาดูรถ เห็นรอยตรงถังน้ำมัน ผมเลยท้วงเซล เขาก็ทำท่าทีเหมือนเพิ่งเคยเห็นว่ามีรอย ทางเซลก็บอกว่าจะเปลี่ยนถังใหม่ให้ แต่ต้องรออะไหล่ แล้วแบบนี้ผมควรทำอย่างไรต่อ เพราะเซลก็บอกแค่ว่าของมาจะโทรแจ้ง แต่ไม่มีเอกสาร หรืออะไรที่ค้ำประกันว่าจะเปลี่ยน แค่คำพูด ผมไม่สะบายใจมากเลยครับ ผมควรทำอย่างไรดี รับรถ 6 มกราคม 2562
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณDevSammy จากการที่โทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดแจ้งว่าอะไหล่มาแล้วทางศูนยืบริการจะโทรเข้าไปเรียกเข้ามาเปลี่ยนอะไหล่ให้ครับ
   รูปภาพประกอบ


Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us