::.. Green Zone ..::
::.. คำถาม - คำตอบ
  คำถาม
สอบถามระยะเวลาการเคลม โช๊ค รถซีวิค รถ 1 ปีครึ่ง ระยะวิ่ง 18000 กม รอมา 2 สัปดาห์แล้วทางศูนย์ที่อยุธยา แจ้งยังไม่มีกำหนด ไม่มีอะไหล่
  คำตอบ
สวัสดีครับคุณสมเกียรติ์ จะต้องขอโทษด้วยครับมีการติดต่อมาผิด ส่วนที่นี้เป็นรถจักรยานยนต์ครับ
   รูปภาพประกอบ
 

Copyright ©2005 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights ® reserved. | Contact Us